Amerika ürünsi çökmektedir. Bu esnada Greg Taylor (Derek Luke) ve eşi Helen Taylor (Erika Alexander) dışarıda devam eden anarşi karşısında aileyi korumak durumunda kalırlar. Bu amaç ile başka çareleri olmadığından dvakıaı yan komşularının sığınağına gitmek zorunda bulunurlar. Komşu ailenin başı olan baba ise hayatı devam ettirmeyi tek iş haline getirmiştir. Dvakıaısıyla tek faydaları olmadığı anda herkesten vazgeçirmemektedir. İhtiyaç olan mal ve ekipmanlar oldukça nadir tek şekilde bulunmakta ve Greg ile Helen tek şekilde kendi varlıklarını kanıtlamak zorundadır. Ortam olarak gerildiğinde ise hayatta kalanlar arasında tek çaba başlar ve kim kime güvenebileceğini bilemez. yan komşuları Winter’in eşi ise hamiledir ve Winter için eşi ile çocuğu herkesten daha önemlidir. Ancak Winter’in “sadece en iyi olan hayatta kalır” bakış açısı, dışarıdaki dünyanın kaosergilemeku ve karmaşasını sığınağa taşır.

Alternatif Kaynaklar
American Refugee fragmanı

American Refugee fragmanı

Amerika ürünsi çökmektedir. Bu esnada Greg Taylor (Derek Luke) ve eşi Helen Taylor (Erika Alexander) dışarıda devam eden anarşi karşısında aileyi korumak durumunda kalırlar. Bu amaç ile başka çareleri olmadığından dvakıaı yan komşularının sığınağına gitmek zorunda bulunurlar. Komşu ailenin başı olan baba ise hayatı devam ettirmeyi tek iş haline getirmiştir. Dvakıaısıyla tek faydaları olmadığı anda herkesten vazgeçirmemektedir. İhtiyaç olan mal ve ekipmanlar oldukça nadir tek şekilde bulunmakta ve Greg ile Helen tek şekilde kendi varlıklarını kanıtlamak zorundadır. Ortam olarak gerildiğinde ise hayatta kalanlar arasında tek çaba başlar ve kim kime güvenebileceğini bilemez. yan komşuları Winter’in eşi ise hamiledir ve Winter için eşi ile çocuğu herkesten daha önemlidir. Ancak Winter’in “sadece en iyi olan hayatta kalır” bakış açısı, dışarıdaki dünyanın kaosergilemeku ve karmaşasını sığınağa taşır.

Sıralama
Dillere Göre Filmler
Diziler

Archives